كليدهاي يادگيري زبان‌هاي خارجي نويسنده: دكتر علي پيرهاني

كليدهاي يادگيري زبان‌هاي خارجي نويسنده: دكتر علي پيرهاني

128 صفحه
دو رنگ همراه DVD
قطع رقعي
چاپ سوم - 1395
قيمت: 120000 ريال

«كليدهاي يادگيري زبان‌هاي خارجي» كتابي است در گستره آموزش زبان، كه با ارائه روشي يگانه، زمينه يادگيري زبان‌هاي زنده دنيا را براي هر زبان‌آموزي (در هر سطح و پايه) تسريع و تسهيل مي‌كند. در اين كتاب، دكتر علي پيرهاني مدير مؤسسه مركز چند زبانه‌ها و دومين فرد چند زبانه جهان (مسلط به 19زبان)، در قالبي گسترده به ارائه روش و تجارب ارزنده خود مي‌پردازد. روشي كه مورد توجه محافل مهم دانشگاهي جهان نيز قرار گرفته و در منابع معتبري بدان اشاره شده است.

فايل معرفي

فايل معرفي با فرمت پي دي اف
539 KB

فايل فشرده معرفي با فرمت پي دي اف
269 KB