مجموعه چه مهربان است خدا (10 جلدي)

مجموعه چه مهربان است خدا (10 جلدي)

هر جلد در 16 صفحه
تمام رنگي
قطع خشتي كوچك
چاپ دوم - 1398
قيمت تك جلدي: 60000 ريال 
قيمت 10 جلدي همراه قاب: 650000 ريال 

 
خدای مهربان ما را آفریده است. (براي كودكان 5 تا 9 سال) 
او هر چیزی را كه نیاز داریم، به ما داده و دنیای ما را زیبا و قشنگ كرده است.
«بهاره آی بهاره» و نُه كتاب دیگر این مجموعه مي‌كوشند بچه‌ها، این حقیقت را كشف كنند كه خدا خیلی مهربان است.

از این مجموعه منتشر شده است:
هدیه‌ی تو / از همه رنگ /  از این‌جا به آن‌جا /  بهاره آی بهاره /  بفرما غذا / هیس لالا /  خورشید چه ماهی /  تولدش مبارک /  نرم و لطیف /  موج، دریا
 

فايل معرفي

فايل معرفي با فرمت پي دي اف
306 KB

فايل فشرده معرفي با فرمت پي دي اف
221 KB