دانستني‌هاي جانوران ايران و جهان

دانستني‌هاي جانوران ايران و جهان

مجموعه شش جلدي
تصويري، تمام رنگي
قطع رحلي
چاپ اول - 1395 
قيمت: 1600000 ريال

برگزيده در نهمين دوره جشنواره كتاب برتر (1396)
تقدير شده در سي‌و‌پنجمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران (1396)

شايسته تقدير در شوراي كتاب كودك (1397)

 

مجموعه دانستني‌هاي جانوران ايران و جهان شامل شش جلد است كه اطلاعات مفيدي از پستانداران، دوزيستان، خزندگان، پرندگان، بي‌مهره‌ها و ماهي‌ها به ما مي‌دهد. هر جلد 64 صفحه است و جذابيت‌هاي تصويري بسياري در همه جلدها به نمايش در آمده است.