احكام تجارت از ديدگاه اسلام (قابل استفاده دانشجويان رشته مديريت بازرگاني، اقتصاد و بازرگانان)

احكام تجارت از ديدگاه اسلام (قابل استفاده دانشجويان رشته مديريت بازرگاني، اقتصاد و بازرگانان)

256 صفحه
قطع وزيري
چاپ پنجم - 1397
قيمت: 150000 ريال

 
اين کتاب با استفاده از همکاران فرزانه و فرهيخته در حوزه‌هاي علميه و دانشگاه شهيد بهشتي، با بياني ساده براي گروه‌هاي آموزشي حقوق، بازرگاني، بانكداري، اقتصاد، حسابداري در دانشگاه‌ها و تجار و كسبه، از سطوح عمده‌فروشي تا خرده‌فروشي با اهداف تدريس به صورت کمک درسي و يا دو واحد درسي در دانشکده‌هاي حقوق، بازرگاني و اقتصاد و همچنين گردانندگان و يا عاملين ياد شده در بخش خصوصي تدوين گرديده و ادامه آن براي تدريس در سطوح بالاتر تخصصي در دست تدوين است.

فايل معرفي

فايل معرفي با فرمت پي دي اف
334 KB

فايل فشرده معرفي با فرمت پي دي اف
203 KB