باشگاه كتاب خرگوشي

باشگاه كتاب خرگوشي

 
24 صفحه
تمام رنگي
قطع خشتي
چاپ اول - 1398
قيمت: 150000 ريال
جديد
خرگوشي، عاشق كتاب خواندن بود. او نمي‌دانست تابستان گرم را چطور بگذراند.
يك روز از پشت پنجره، يك خانم مهربان را ديد كه عينك قرمز به چشم داشت و روي صندلي نشسته بود.
بچه‌ها دورش جمع شده بودند و...

فايل معرفي

فايل معرفي با فرمت پي دي اف
961 KB

فايل فشرده معرفي با فرمت پي دي اف
932 KB