نشر طلايي
  

كشتي نوح

قيمت: 7.500.000 ريال

 

ابيانه، فوت و فن خانه سازي با آجر

ابیانه
خانه‌سازی با آجرهای کوچک واقعی

قيمت: 3.500.000 ريال

برند: ابیانه
نوع: ساختنی/ کمک آموزشی
مکانیزم: آشنایی و کار با آجر و ملات / دیوارچینی / معماری به زبان ساده / حس واقعی ساخت‌و‌ساز بنا
مهارت: دست‌ورزی / کاربرد ریاضیات در فرآیند ساخت / دقت و مهارت محاسبه / حفظ تعادل / درک فضا / خلاقیت

بازی ابیانه در دو مرحله، مهارت‌آموزی ساخت بنا را گام‌به‌گام را به کودکان آموزش می‌دهد. ابتدا بدون استفاده از ملات، بنا با محاسبات ذهنی و عینی چیده می‌شود. بدین ترتیب مراحل ساخت، قبل از اجرای نهایی تجربه می‌شود سپس در مرحله دوم، چینش آجرها با به‌کارگیری ملات همراه خواهد بود که پس از خشک شدن استحکام کافی را خواهد داشت. بناهای ساخته شده به‌راحتی در آب شسته و جدا می‌شود. بدین ترتیب با فراگیری ساخت نمونه بنا کودکان می توانند دست بکار شوند و بناهای خود را بسازند و لذت ببرند. نگرش بچه‌ها نسبت به ساختمان‌های محل زندگی پس از باز با ابیانه کاملاً دگرگون می‌شود.

لذت تجربه ساخت‌و‌ساز بنا
دست‌ورزی
محاسبه و دوراندیشی
آشنایی با مفاهیم پایه ریاضیات
رشد هوش هندسی
درک فضای سه‌بعدی
امکان بازیافت و ساخت‌وساز مجدد بنا
ابزار کار مناسب و متناسب با ساخت‌وساز واقعی

 

 

 

 
 
 
نشر طلايي، ناشر فرهنگ نامه هاي طلايي